Pilot-kabalen - Hvordan spiller man?


Spilleregler for Pilot-kabalen?

1. Målet for spillet er at få alle eller de fleste kort, som vendes fra bunken, til at ende i første kortstak, "hovedet".

2. Spillet startes ved at klikke på kortbunken forneden eller et sted på den grønne spille flade. Nye kort tilføjes "halen" af kort på samme måde.

3. Regler for kortflytning: Et kort kan flyttes oven på det FØRSTE eller TREDIE kort til venstre med samme kulør eller værdi. Kort, som kan flyttes, skal flyttes. Hvis nye muligheder for at flytte kort opstår efter det første flyt, skal disse muligheder udnyttes, før det næste kort kan vendes fra bunken.

4. Spillet er slut, når alle 52 kort er vendt fra kortbunken, og ingen kort kan flyttes.

5. Spillets score: Top-scoren, 100, er for alle 52 kort i første stak, 98 er for 51 + 1 kort, 96 er 50 + 2 kort, og 95 er 50 + 1 + 1 kort. Scorerne fra 94 til 0 er baseret på flere tusinde simuleringer af spillet, hvor flytbare kort blev flyttet tilfældigt. Udfaldet af hvert spil blev samlet i én parameter, som matematisk er det vejede gennemsnit af de endelige staknumre, med antallet af kort i hver stak som vægte. De simulerede tilfældige spil blev fordelt ligeligt over scorerne fra 94 til 0. Dette resulterede i en gennemsnitscore på 47 for de simulerede spil med tilfældige flytninger af flytbare kort. “Bedre end tilfældig”-scoren viser således, om du klarer dig bedre end med blot tilfældige flytninger af kort, netop ved at lave kloge træk, som forbedre din score.

 


 

Hent Pilot-kabalen som app til din:

 

Android phone

 

Køb - 16 kr.


Get it on Google Play

Gratis


Get it on Google Play

iPhone

 

Køb - 16 kr.


Get it on Apple App Store

Gratis


Get it on Apple App Store

iPad

 

Køb - 16 kr.


Get it on Apple App Store

Gratis


Get it on Apple App Store